Privaatsustingimused

Estonian Plywood AS ehk ESTPLY töötleb isikuandmeid kooskõlas rahvusvaheliste ja Euroopa andmekaitse põhimõtete ning kohalduvate isikuandmete kaitse alaste õigusaktidega (sh Euroopa isikuandmete kaitse ülsmäärus). Sõltuvalt riigist võib lisaks eelnevalt loetletud aktidele ja määrustele lisanduda ka kohalikud isikuandmete kaitset käsitlevad õigusaktid.

Mõisted

Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad isiku tuvastada. Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming.
Vastutav töötleja on isik, kes määrab kindlaks Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Vastutavaks töötlejaks on Estonian Plywood AS, reg. nr. 14301076, aadress Kase, Viruvere 48435, Jõgeva vald, Jõgevamaa.
Volitatud töötleja on isik, kes töötleb isikuandmeid Vastutava töötleja nimel.

Isikuandmete töötlemine


Üldiselt saate ESTPLY veebilehte kasutada ilma isikuandmeid sisestamata. Veebilehe külastamisel saadab teie arvuti või mobiiliseade meile automaatselt teatud tehnilist ja muud teavet (nt IP-aadress, veebilehitseja tüüp ja veebisait, millelt te sellele saidile tulite). Samuti kogume küpsiste abil teavet selle kohta, kuidas te kodulehte kasutate.
Võttes ESTPLY-ga ühendust kontaktvormi kasutades, töödeldakse järgmisi andmeid:

 • nimi
 • ettevõte
 • e-posti aadress
 • telefoninumber
 • sõnum

 


Andmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused


ESTPLY töötleb veebilehe kaudu kogutud isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Teiega ühendust võtmine
 • Teile pakutavate teenuste täiustamine
 • kohandatud teenuste ja sisu pakkumine, mis vastab Teie spetsiifilistele vajadustele ja huvidele
 • veebilehe kvaliteedi parandamine ja teenuste ulatuse laiendamine
 • veebilehe tõhusa ja turvalise kasutamise tagamine
 • uuringute läbiviimine ja statistiliste andmete kogumine (nt milliseid veebilehe osasid kasutaja külastas)

 


Isikuandmete allikad ja säilitamine


Isikuandmed saadakse otse andmesubjektilt või kogutakse seoses andmesubjekti poolt veebilehe kasutamisega.
Isikuandmeid säilitatakse kuni töötlemise eesmärkide täitmiseni. Säilitusperioodi määratlemisel lähtub ESTPLY isikuandmete kogusest, olemusest, tundlikkusest ning potentsiaalsetest riskidest, mis võivad kaasneda nende töötlemisega. Pärast seda isikuandmed kustutatakse või muudetakse anonüümseteks.


Isikuandmete edastamine


ESTPLY võib usaldusväärsetele kolmandatele osapooltele edastada koondstatistikat oma klientide, müükide, veebilehe külastusmustrite ja muu veebilehega seotud teabe kohta, aga see statistika ei sisalda isikuandmeid.
Kui ESTPLY edastab isikuandmeid väljaspoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda, tagab ESTPLY andmeedastuste õigusliku aluse olemasolu ja piisavate meetmete rakendamise isikuandmete kaitsmiseks. Andmesubjektil on õigus pöörduda ESTPLY poole saamaks teavet konkreetsete edastuste ja kaitsemeetmete osas kasutades privaatsusavalduse alguses välja toodud kontaktandmeid.